Indien u het scherm van uw toestel kantelt (="landschap weergave") dan zal u optimaal van de site gebruik kunnen maken.

Welkom op de website van Kassico

U kan bij ons terecht voor alle soorten kasseien, met of zonder plaatsing. Neem ook eens een kijkje bij enkele van onze realisaties om wat inspiratie op te doen.

U beschikt reeds over een bestaande oppervlakte kasseien die een opfrisbeurt kan gebruiken? Bekijk dan eens onze gespecialiseerde kasseireiniging en voegvullingen!

U kan ons steeds contacteren voor een vrijblijvende offerte of voor meer informatie over ons aanbod van kasseien en diensten. Gelieve bij een offerteaanvraag steeds het soort kassei, het aantal m² en het leveringsadres te vermelden.

U kan ook bij ons terecht na afspraak :

Kassico
Tienen - Sint-Niklaas
GSM 0478­63 81 67
info@kassico.be

Kassei

Kasseien bedekt door een laag asfalt Kasseien of kinderkopjes zijn kleine stukken natuursteen die na bewerking worden gebruikt voor het verharden van wegen. De naam kinderkopje duidt op de grootte: zo groot als het hoofd van een kind. Maar onder die naam zijn ook kleinere maten in gebruik.

In sommige regio's van België en in Zuid-Nederland wordt de term kinderkopjes nauwelijks gebruikt. Men spreekt er eerder over kassei. Het woord kassei (en de oudere vorm kalsijde) komt van het Latijnse (via) calceata: met steen bedekt(e weg). In Noord-Nederland gold dit woord vroeger als 'Vlaams'. De afgelopen decennia heeft het woord via het wielerjargon echter ook ingang gevonden in het Noord-Nederlands. Vaak zijn kasseien op maat gehakte stukken natuursteen, voornamelijk porfier. Dit in tegenstelling tot flinten die onbewerkt zijn. In België en Noord-Frankrijk zijn er nog veel landelijke wegen met kasseien. Dikwijls zijn dit holle wegen.

Toepassing

Belangrijke wegen werden vroeger in kasseien aangelegd om ze beter berijdbaar te maken dan de zand- of aardewegen. In onverharde wegen ontstaan makkelijker karrensporen, en ze worden bij slecht weer snel modderig of onberijdbaar. Kasseien van ongelijke grootte kunnen willekeurig neergelegd zijn, net als steenslag of flinten. Wanneer de stenen gelijkaardig formaat hebben, worden ze meestal in verband geplaveid. De rand van de weg wordt vaak door in de lengte geplaatste boordsteen gevormd.

Kasseiwegen hebben enkele nadelen zoals luidruchtigheid en 'hobbeligheid'. Bovendien worden ze bij winterse omstandigheden spiegelglad, vaak zodanig dat autorijden en lopen zeer bezwaarlijk en fietsen onmogelijk wordt. Dat maakt ze voor het moderne verkeer vaak hinderlijk.

In enkele specifieke gevallen worden ze echter nog steeds nieuw aangelegd, voor het inrichten van kruispunten voor het afremmen van het verkeer, of omwille van het esthetisch uitzicht. In historische stads- of dorpskernen blijven sommige straten bewaard omwille van de historische waarden. Kasseistenen worden ook nog gebruikt voor opritten of de bestrating rondom boerderijen vanwege de waterdoorlatende eigenschappen van een kasseiverharding.

Oude kasseiwegen verdwenen vaak onder een laag asfalt, dat beter berijdbaar is. Soms wordt vlak naast de kasseiweg een eenvoudige strook asfalt of klinkers aangelegd, om de weg wat breder te maken of om een strook die vlot berijdbaar is voor fietsers te bieden.